Polityka prywatności aplikacji mobilnej bazującej na rozwiązaniu ROOMPHE

Wersja polska [Polish version] | Tłumaczenie w języku angielskim [English translation]

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności aplikacji mobilnej bazującej na rozwiązaniu mobilnego asystenta hotelowego ROOMPHE (dalej: Aplikacja) Spółki TITUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie (dalej: Spółka).
 2. Identyfikator urządzenia mobilnego wysyłany jest do Spółki w trakcie korzystania z aplikacji i jest wykorzystywany w celu jednoznacznego zidentyfikowania urządzenia mobilnego.
 3. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 4. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 5. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów statystycznych.
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy instalować Aplikacji lub należy ją odinstalować.
 7. Spółka oświadcza, iż postara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na adres poczty elektronicznej: info@roomphe.com.
 8. Spółka informuje, że może przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia użytkownika oraz czasu użytkowania Aplikacji oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w ramach serwisów internetowych Partnerów Spółki, znajdują się na stronach tych Partnerów.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie http://roomphe.com/privacy-policy.html.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Aplikacji są zawarte w Regulaminie korzystania z aplikacji znajdującym się na stronie: http://roomphe.com/rules.html.
 12. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: TITUTO Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, e-mail: info@roomphe.com.